Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Története képes leírás - Cirkusz.tlap.hu
részletek »

Története - Cirkusz.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: cirkusz.tlap.hu » Története
Keresés
Találatok száma - 8 db
A francia cirkusz

A francia cirkusz

Aligha kell fejtegetni, hogy a cirkusz ősidők óta mekkora hatással van a színházra, s a lankadó polgári színjátszás hányszor nyúlt vissza e másodhagyományhoz, onnan kölcsönözve életerőt és megújhodást. A francia "új cirkuszművészet" azonban azt is bebizonyítja, hogy a hatás korántsem egyoldalú. Vége annak az időszaknak, amikor a fűrészporral felszórt porondon, illetve felette "csak" elkápráztató, lélegzetelállító mutatványokat láthattunk. A hatvanas évek végén Ariane Mnouchkine Bohócok című filmje, a szaporodó truppok új stílusa Franciaországban is jelezte a művészi lázadás időszerűségét, amely az egyes társulatok állami támogatásával, illetve a Francia Állami Cirkuszművészeti Iskola megalapításával legitimálódott.

Cirkusz, tudomány és irodalom

Cirkusz, tudomány és irodalom

Mit jelent a cirkusz ma? Kiüresedett, lejárt szavatosságú csodák sorozatát, a szórakoztatóipar önmagába csontosodott ágát, netán az ősi formák tiszteletben tartása mellett megújulni is képes rendszert? Egyáltalán: szükség van-e arra, hogy a cirkuszművészet megújuljon? Sőt! Művészet-e a cirkusz?

Cirkuszi játékok

Cirkuszi játékok

A rómaiaknál szorosabb értelemben csak a cirkuszban tartott játékoknak neve volt, tágabb értelemben az amfiteátromban tartottakénak is. Eredetök igen régi időbe nyulik vissza, s vallási indító okokból állami ügyek szolgálatában keletkeztek. Hogy az államot fenyegető veszedelem eleve elháruljon, vagy a már bekövetkezett baj megszünjék, C.-at fogadtak és tartottak meg az istenek segítségének biztos reményében és siker esetén a polgárok hálájának kifejezéseképen. Minden év januárius hó elsején a két megválasztott uj konzul tette az ünnepélyes fogadást s a római magisztrátus elhatározta a szükségeit költségeknek folyósítását. E megfogadott játékoknak a neve ludi votivi volt, melyeket ha állandósítottak, ludi stati-nak hivtak. Kezdetben a konzuloknak, 494-től kezdve Kr. sz. e. az ediliseknek tiszte volt a játékoknak foganatba vétele. E C. azután annyira római nemzeti ünnepségekké váltak, hogy a császárság korában csaknem mindig napirenden voltak és az idővel pusztán «panem és circenses»-t (enni és mulatni) követelő plebs-nek (népnek) politikailag való közönyösödését célozták. Legrégibb C.-okkal egybekötött ünnepekként a monda szerint Romulus által alapított consualia és equirira-ünnepek említtetnek, melyeket minden évben kétszer, az elsőt aug. hó 21-én és dec. 15., az utóbbit febr. hó 27. és márc. 14. ültek.

Colosseum

Colosseum

A Colosseum az örök város jelképe, az ókori Róma óriási méretekkel rendelkező amfiteátruma. Alaprajz szerint két görög színház összeillesztésének az eredménye ez az ókori római találmány. Az aréna ellipszis alakú, melyet több emeletnyi magasságú ülőhely övez. Itt helyezkedett el a nézőközönség, hogy a látványosságokat szemlélje. A Colosseum i. sz. 80-ban épült fel Vespasianus császár ideje alatt. A császár utóda, Titusz avatta fel. Teljes befejezésére Domitianus uralkodása idején került sor. A monumentális építmény gladiátor- és állatviadalok színhelyéül funkcionált. A közel kétszáz méter hosszú és ötven méter magas építmény elképesztő tömeg befogadására volt alkalmas.

Kenyér és cirkusz

Kenyér és cirkusz

A Római Birodalom máig erősen érződő hatást gyakorolt a nyugati civilizációra, a kultúrára, a politikára, és a jogrendre. Egy kis királyságból vált történelmet formáló világbirodalommá. A hódító Róma bizonyos mértékig nem leigázott különféle városokat, népeket és kultúrákat, hanem mintegy asszimilálta, magába olvasztotta őket. Nem saját műveltségét kényszerítette rá egyértelműen másokra, hanem épp ellenkezőleg, az idegen civilizációk értékeit is a sajátjává, a kialakuló világhatalom alkotóelemeivé tette. Több százezer római polgár élt Rómában, élvezvén a birodalom fővárosának minden örömét, zsörtölődve az apróbb-nagyobb kényelmetlenségek miatt, de büszkén és rátartian ősi jogaikra, amelyet talán nem is valamelyik elődjük harcolt ki a nép számára, mivel nagyatyjuk bölcsője még a birodalom valamely távoli zugában ringott. De a Rómában lakó leszármazott, a Város polgára fennen hangoztatta, követelte ama jogát, hogy őt eltartsák és szórakoztassák. Iuvenalis fogalmazta meg a rómaiak követelését e szállóigévé vált szavakkal: Panem et circenses!" (Kenyeret és cirkuszt!)

Hirdetés
Kenyeret és Kenyeret és cirkuszt 2. rész Halálos játékok

Kenyeret és Kenyeret és cirkuszt 2. rész Halálos játékok

A rómaiak szenvedélyes játékosok voltak. Kivált a vásári komédiákért, cirkuszi kocsiversenyekért és a gladiátori játékokért tudtak lelkesedni. Az ókori szórakoztatóipar e sajátosan római formái egyszerre elégítettek ki vallási

Százhúsz éve

Százhúsz éve

Wulff Ede 1889 júniusában világvárosi műsorral nyitotta meg a Városligetben vasvázas hullámbádog cirkuszépületét, a későbbi Fővárosi Nagycirkuszt. Kristóf István, az intézmény mostani igazgatója azt mondja: az artistáknak a következő százhúsz évben is tapsolni fogunk.

Wikipédia meghatározás

Wikipédia meghatározás

A modern cirkusz 1769.-ben született meg, Londonban, mikor Philip Astleynek az az ötlete támad, hogy néhány akrobatikus mutavánnyal, például erőművészekkel és kötéltáncosokkal együtt lovasgyakorlatokat mutassanak be, egy lovaglóiskolában, melyet tíz évvel később széksorokkal vette körül, és Astley Royal Amphiteator of Arts-nak nevezte el. Franciaországban a császárság bukása után sok leszerelt lovaskatona vett részt ilyen bemutatókon, majd Franconi (1737. -1836.) megnyitotta az Olimpiai Cirkuszt. Az USA-ban a cirkusz 1778.-ban született meg Philadelphiában, fénykorát pedig a Barnum Cirkusz jelentette, amely Buffalo Bill lovaglóművésszel hódította meg a világot. 1793-ban John Ricketts is létrehozott egyet. Az előadásokat külön erre a célra épített épületekben mutatták be. Később azután sátrakban fellépő vándorcirkuszok is kialakultak, például a Barnum és a Bailey-cirkusz. Párizsban a Napóleon Cirkusz, mai nevén Cirque d' Hiver, amelyet 1852-ben Dejean alapított, különféle állatmutatványokkal szórakoztatta a lovasszámokért lelkesedő közönséget. Az első nagy állatsereglet (menazséria) 1870-ben tűnt fel Angliában. 1914 után már vadállatmutatványok tették híresebbé az Amar, Pinder, Bouglione nevű cirkuszokat. 1960 körül az állatvédő egyesületek támadni kezdték az állatidomítást.

Tuti menü